Pressmeddelande: ÖF01

Personal från Camp Kent har genomfört omgruppering och påbörjat mission Östen FIlip 01. Detaljer om missionens geografiska belägenhet och truppens utforming och verksamhet är för närvarande hemligstämplade, men C Camp Kent har lämnat följande uttalande:

"ÖF01 är en mycket viktig del av Camp Kents ständigt expanderande förmågor. Med denna mission önskar vi inte bara testa vår förmåga att verka på stora avstånd med minimalt understöd från hembasen
[Camp Kent red. anm] utan även att tillgodose oss kunskap och erfarenhet som normalt sett ligger nära, men ändå inte inom ramen för, våran kärnverksamhet. Missionen kommer att utvärderas fortlöpande och rapporter kan komma att publiceras på vår webbplats."

Omgrupperingen innebär en viss omorganisering av den kvarvarande personalstyrkan men C Camp Kent har gett sin försäkran om att det inte kommer att innebära någon försämring av förmågan att verka på hemmaplan.

//Informationsbyrån, Camp Kent.

RSS 2.0